首页 蒙文法律

蒙文法律

  • ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ 中华人民共和国畜牧法

    ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠮᠡᠳᠡᠶ᠎ᠡ 中华人民共和国畜牧法

    Гэгээрэл бол хүн өөрийнхөө буруугаас болж оршин буй насанд хүрээгүй байдлаасаа гарч буй явдал юм. Насанд хүрээгүй байдал гэдэг нь өөр хэн нэгний удирдлагагүйгээр өөрийн бодол санааг ашиглах чадваргүй байхыг хэлж байна. Өөрийн буруугаас насанд хүрээгүй гэдэг нь...

    2018-07-10 13440 蒙文法律
1