Гэгээрэл бол хүн өөрийнхөө буруугаас болж оршин буй насанд хүрээгүй байдлаасаа гарч буй явдал юм. Насанд хүрээгүй байдал гэдэг нь өөр хэн нэгний удирдлагагүйгээр өөрийн бодол санааг ашиглах чадваргүй байхыг хэлж байна. Өөрийн буруугаас насанд хүрээгүй гэдэг нь бодол санаа дутсандаа биш, харин харин хэн нэгний удирдлагагүйгээр бодол санаагаа ашиглах шийдэмгий зан, эр зориг дутагдахыг хэлж байна. Өөрийн оюун ухааны ашиглах эр зоригтой бай ! энэ бол Гэгээрлийн гол уриа юм.Залхуурал, хулчгар жангаа таягдах ёстой атал  хүмүүсийн нэн олонх хэсэг нь бүхий л амьдралынхаа туршид насанд хүрэлгүй үлддэг тэрхүү шалтгаан мөн.0
0
打赏
收藏0