ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠠᠨ ᠤᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠣᠭᠣᠷᠭᠠᠲᠠᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠣᠭᠲᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡМУЭ-ийн гишүүн зураач Сүхбатын Шүрэнцэцэг-ын уран бүтээлийг толилуулж байна

Түүний уран бүтээлийн онцлог нь монгол эмэгтэйн гоо сайхныг элдэв хэв маягаас татгалзаж, бүсгүй хүний дотоод сэтгэлийн гоо сайхныг илүүтэй тодотгон уран яруу, намуун зөөлөн өнгө аясаар илэрхийлж, зохиомжлон дүрсэлдгээрээ онцлогтой.

Тэрээр 1988 онд төрсөн. 

2007-2011 онд СУИС, Дүрслэх Урлагийн Сургууль “Монументаль” уран зургийн анги

-Монголын Урчуудын Эвлэлийн Хорооны гишүүн зураач

2015- “Бүсгүй-Хүсэл” бие даасан үзэсгэлэн

2015- “Хатан эрдэнэ” эмэгтэйчүүдийн хамтарсан үзэсгэлэн

2016- “Хатан эрдэнэ” эмэгтэйчүүдийн хамтарсан үзэсгэлэн

2016- “ Зохицол- Ялгарал” олон улсын хамтарсан үзэсгэлэн

2016- “ Цоожгүй хаалга” хамтарсан үзэсгэлэн

2017- “Хатан эрдэнэ” эмэгтэйчүүдийн хамтарсан үзэсгэлэн

2017- “5-р сарын бороо” хамтарсан үзэсгэлэн 

2017- “Баргузин Токум-2017” олон улсын пленнэйр 

2017- “Сэтгэлийн өнгө” хамтарсан үзэсгэлэн

2017- “Art Mongolia- Бүхий л цаг үеийн Монголчууд” хамтарсан үзэсгэлэн

2017- “ Төөрдөг байшин- Өөр өнцөг” Хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг үзэсгэлэн.

2018 " Гранд арт" хамтарсан үзэсгэлэн

2018 "Хавар" хамтарсан үзэсгэлэн

2019 "Урлан-4" хамтарсан үзэсгэлэн

2019 БНХАУ Баяннуур олон улсын үзэсгэлэн

2019 "In search of Origin" бие даасан үзэсгэлэн

бүсгүйдээ уран бүтээлийн арвин их амжилтыг хүсэн ерөөe
0
0
打赏
收藏0