ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠠᠨ ᠤᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠣᠭᠣᠷᠭᠠᠲᠠᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠣᠭᠲᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ
Монголын Урчуудын Эвлэлийн шагналт зураач Нямхүүгийн Лхагвасүрэн-ын усан будгийн гайхалтай уран бүтээлүүдээс толилуулж байна

Тэрээр 1967 Өвөрхангай Хужирт суманд төрсөн

1987 онд Дүрслэх урлагийн дунд сургуулийг төгссөн.

1997 ДУДэС -ийн Монгол зургийн ангийг төгссөн.

Бие даасан үзэсгэлэн

1993 Сингапур

1994 Улаанбаатар

1994 Япон, Токио

1994 ЗХУ, Москва 

1995 Тайланд, Бангкок, Малайз

1996 Улаанбаатар

1997 АНУ Лос-Анжелес

1998 Голланд, Бельги

1999 Франц, Орлеан

2000 Япон Токио зэрэг гадаад болон дотоодын үзэсгэлэнгүүдэд оролцсон

Шагнал:

1998 онд МУЭ-ын шагнал

1987 оноос өдий хүртэл МУЭ-ын чөлөөт уран бүтээлчээр ажиллаж байна

Lkhagvasuren Nyamkhuu таны уран бүтээлийн онгод хийморь нь үргэлж өөдөө байх болтугай


0
0
打赏
收藏0