МУСТА зураач Б.Орхонтуул-ын уран бүтээлийг толилуулж байна

Монголын уран зургийн салбарт сюрреалист бүтээлүүдээрээ томоохон байр суурь эзэлсэн уран бүтээлч бол яахын аргагүй Б.Орхонтуул юм.Түүний уран бүтээлийн өнгө төрх бусдаас өвөрмөц бөгөөд Монголын уламжлалт урлагийн хэв маягаас тэс өөр төдийгүй гүн утга санаа бүхий гайхалтай бүтээлүүддээ ихэнхидээ өөрийгөө эсвэл өөртөө түшиглэсэн амьдрал, дотны хүмүүсийг дүрсэлдэг.

Тэрээр 2001 онд Говь сүмбэр аймгийн 3 дугаар 10 жил

2005  Ражив Гандийн нэрэмжит үйлдвэр урлалын дунд сургууль

2006-2008 Дүрслэх урлагийн дээд сургууль  

2005-2011 уран бүтээлч Xanady art gallery

2005- Хөх нар орчин үеийн урлагийн төвийн гишүүн

Оролцсон үзэсгэлэн :

2008 он Төгс мэдрэмжийн эрэлд Xanady Art Gallery 

2008 он  Negative А.Баярмагнай Xanady art Gallery 

2008 он Өглөө хамтарсан үзэсгэлэн Б.Мөнх-Очир Занабазарын музей

2009 он Art Camp, Xanady Арт галерей & Хөх нар  Ulaanbaatar, Mongolia 

2009 он Монголд үйлдвэрлэв , Art fAir in Beijing, Beijing, China 

2009 он  Оны шилдэг бүтээл , Монголын уран зургийн галерей 

2010  он Монгол Солонгосын залуу уран бүтээлчдийн хамтарсан Гранд арт үзэсгэлэн , Монголын уран зургийн галерей 

2010 он  Хөх нар Best art хамтарсан үзэсгэлэн I loft 

2010 он  Tiger translate, I-Loft function house

2011  он Буй гал хамтарсан үзэсгэлэн Монголын уран зургийн галерей

2011 он    Хөрш хамтарсан үзэсгэлэн Б. Бадрал Xanady art gallery 

2011 он  Оны шилдэг бүтээл , Монголын уран зургийн галерей

2013 он Contemporary art of Mongolia, 976 Art Gallery 

2013 он  Диваажингаас төөрсөн хүүхдүүд , 976 Art Gallery 

2013 он Оны шилдэг бүтээл , Монголын уран зургийн галерей

2015 он  Nord art, олон улсын үзэсгэлэн , Budelsdorf, Germany

2015 он  Mонголын уран бүтээлчид , Xian, China 

2016 он  Contemporary Монголын урчуудын эвлэлийн хороо 

2017 он   Алтан бийр ЗУБ нэгдэл Монголын урчуудын эвлэлийн хороо 

2018 он  UB art festivale 

2018 он  The presence хамтарсан үзэсгэлэн Ж. Шижирбаатар, Ж. Анунаран Sengeragi art gallery 

2020 он Оны шилдэг бүтээл Монголын уран зургийн галерей  

Шагнал:

2008 он Шилдэг уран бүтээл , Төгс мэдрэмжийн эрэлд Xanady Art Gallery, 

2009 он Оны шилдэг уран бүтээл , Монголын уран зургийн галерей 

2010 он  Оны шилдэг уран бүтээлч Хөх нар төв, 

2010 он Тэргүүн байр Tiger translate, Auckland, New Zealand 

2010 он  Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан

2010 он Тэргүүн байр  Монгол Солонгосын залуу уран бүтээлчид 

2011 он Оны шилдэг уран бүтээл Монголын уран зургийн галерей  

2013  он "Оны шилдэг" уран бүтээл Монголын уран зургийн галерей 

2017 он    Тэргүүн байр Алтан бийр Монголын урчуудын эвлэлийн хороо  

2020 он   Монголын уран зургийн галерейн нэрэмжит шагнал ᠲᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠠᠨ ᠤᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠣᠭᠣᠷᠭᠠᠲᠠᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠣᠭᠲᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠳᠠᠲᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠣᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠬᠦᠰᠡᠶ᠎ᠡ0
0
打赏
收藏0