The Hu乐队最新访谈节目


2017年成立于蒙古首都乌兰巴托的The Hu乐队,去年秋季推出了《Wolf Totem》和《Yuve Yuve Yu》等两首歌曲。掀起一股蒙古摇滚新潮,引起了全世界的关注。该乐队在创作中坚持将蒙古族民族乐器与呼麦相结合。The Hu乐队的艺术家们目前正在与美国“Eleven Seven Records”工作室合作制作专辑“Gereg”。乐队成员介绍


马头琴兼呼麦:Galbadrah

马头琴兼呼麦:EnhsAihan

图布秀尔琴:Temuulen

口弦琴手兼呼麦:Nyamjantsan

MV制作: Tengeriin gadas films AltankhuyagHUNNU ROCK

 THE HU BAND《Yu ve yu ve yu》MV


THE HU BAND《Wolf Totem》MV


0
0
打赏
收藏0